รายการ
โทรศัพท์
โทรสาร
e-mail
 ผส.พก.
0 2667 0905 ภายใน 2947,2905
0 2243 6960
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ฝ่ายบริหารทั่วไป
0 2667 0907 ภายใน 2907
0 2667 0908
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   - งานธุรการ
ภายใน 2904
   
   - งานการเงินและบัญชี
ภายใน 2904
   
   - งานพัสดุ
ภายใน 2908
   
 ส่วนวิศวกรรม
0 2667 0909 ภายใน 2909,2910
0 2667 0910
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ส่วนติดตามและประเมินผล
0 2667 0911 ภายใน 2911,2913
0 2667 0911
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 สำนักงานก่อสร้าง 1
0 5310 4582
0 5310 4582
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 สำนักงานก่อสร้าง 2
0 5433 7277
0 5433 7281
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 สำนักงานก่อสร้าง 3
0 5680 3027
0 5635 5452
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 สำนักงานก่อสร้าง 4
0 5564 1414
0 5564 2133
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 สำนักงานก่อสร้าง 5
0 4231 4050
0 4231 4050
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 สำนักงานก่อสร้าง 6
0 4322 7341
0 4322 7341
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 สำนักงานก่อสร้าง 7
0 4520 0474
0 4520 0474
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 สำนักงานก่อสร้าง 8
0 4457 6156
0 4457 6156
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 สำนักงานก่อสร้าง 9
0 3834 3884 - 5
0 3834 3870
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 สำนักงานก่อสร้าง 10
0 5671 8323 - 5
0 5671 8323
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 สำนักงานก่อสร้าง 11
0 2584 2796
-
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 สำนักงานก่อสร้าง 12
0 3557 1066
0 3557 1381
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 สำนักงานก่อสร้าง 13
0 3465 5025
0 3465 5028
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 สำนักงานก่อสร้าง 14
0 3249 4082
0 3249 4083
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 สำนักงานก่อสร้าง 15
0 7727 4107
0 7727 4755
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 สำนักงานก่อสร้าง 16
0 7439 0198
0 7439 0198
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
ติดต่อร้องเรียนได้ที่

หน่วยงานสังกัดกรมฯ

หน่วยงานในสังกัด กพก.

ปฏิทิน พ.ศ. 2563

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ส่วนติดตามและประเมินผล   

โทรศัพท์ 02 6670913

ภายใน 2913

สรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ประจำวันที่ 7-13 ธันวาคม พ.ศ. 2563

บทเพลงชลประทาน

เพลง กพก.

เปลี่ยนภาษา

  

Facebook กพก.

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top
macityhotel.com