วันที่ 17 เม.ย. 2562 คณะเจ้าหน้าที่กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ร่วมกิจกรรม Morning Talk @กพก. เวลา 09.00 น. - 10.30 น 

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 27 มีนาคม 2562 คณะเจ้าหน้าที่กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ร่วมกิจกรรม Morning Talk

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 10 เม.ย. 2562 คณะเจ้าหน้าที่กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ร่วมกิจกรรม Morning Talk @กพก. เวลา 09.00 น. - 10.30 น 

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 13.30น. นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เข้าร่วมประชุม คณะทำงานประสานงานกลุ่มการขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง กรมชลประทาน

อ่านเพิ่มเติม...

 

วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 14.30 . นายพลากรสุวรรณรัฐองคมนตรีและคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.30น. นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 ค

อ่านเพิ่มเติม...

หน่วยงานสังกัดกรมฯ

หน่วยงานในสังกัด กพก.

ปฏิทินงาน กพก.

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ส่วนติดตามและประเมินผล   

โทรศัพท์ 02 6670913

ภายใน 2913

บทเพลงชลประทาน

เพลง กพก.

เปลี่ยนภาษา

  

เสียงตามสาย กพก.

         ทุกวัน จันทร์,พุธ,ศุกร์

         เวลา 13.30-13.45 น.

Facebook กพก.

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top