วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

อ่านเพิ่มเติม...

วันศุกร์ที่ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน (ฝ่ายก่อสร้าง) เป็นประธาน

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน 

อ่านเพิ่มเติม...

 

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00 น.  เจ้าหน้าที่กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

อ่านเพิ่มเติม...

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธาน 

อ่านเพิ่มเติม...

หน่วยงานสังกัดกรมฯ

หน่วยงานในสังกัด กพก.

ปฏิทินงาน กพก.

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ส่วนติดตามและประเมินผล   

โทรศัพท์ 02 6670913

ภายใน 2913

บทเพลงชลประทาน

เพลง กพก.

เปลี่ยนภาษา

  

เสียงตามสาย กพก.

         ทุกวัน จันทร์,พุธ,ศุกร์

         เวลา 13.30-13.45 น.

Facebook กพก.

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

การใช้งาน หน่วยความจำ

Database Queries