วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 คณะเจ้าหน้าที่กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ร่วมกิจกรรม Morning Talk @กพก. เวลา 09.00 น. - 10.30 น

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 30 เมษายน. 2562 เวลา 09.00 น. นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง มอบหมายให้ นายผดุงศักดิ์ ผ้าเจริญ ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 30 พ.ค. 2562 (09.30น.)รธว. ผตป.พก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามมติ กนช.(การขอใช้พื้นที่ป่าสำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ) โดยมี เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 24 เม.ย. 2562 คณะเจ้าหน้าที่กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ร่วมกิจกรรม Morning Talk @กพก. เวลา 09.00 น. - 10.30 น

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 29 พ.ค. 2562 (09.00 - 10.30 น.)คณะเจ้าหน้าที่กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ร่วมกิจกรรม Morning Talk @กพก.

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 23 เม.ย. 62 (10.00น.) นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง และ นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง นายวิทยา แก้วมี ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง)

อ่านเพิ่มเติม...

หน่วยงานสังกัดกรมฯ

หน่วยงานในสังกัด กพก.

ปฏิทินงาน กพก.

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ส่วนติดตามและประเมินผล   

โทรศัพท์ 02 6670913

ภายใน 2913

บทเพลงชลประทาน

เพลง กพก.

เปลี่ยนภาษา

  

เสียงตามสาย กพก.

         ทุกวัน จันทร์,พุธ,ศุกร์

         เวลา 13.30-13.45 น.

Facebook กพก.

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top