3 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายผดุงศักดิ์ ผ้าเจริญ ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล เป็นประธาน

อ่านเพิ่มเติม...

7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.00 น. เจ้าหน้าที่กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

อ่านเพิ่มเติม...

19 พฤศจิกายน 2561 นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง เป็นประธาน

อ่านเพิ่มเติม...

5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.30 น. นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน เป็นประธาน

อ่านเพิ่มเติม...

12 พฤศจิกายน 2561 (09.00 น.) นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เป็นประธาน

อ่านเพิ่มเติม...

2 พฤศจิกายน 2561 เวลา10.00 น. นายผดุงศักดิ์ ผ้าเจริญ ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล เป็นประธาน

อ่านเพิ่มเติม...

หน่วยงานสังกัดกรมฯ

หน่วยงานในสังกัด กพก.

ปฏิทินงาน กพก.

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ส่วนติดตามและประเมินผล   

โทรศัพท์ 02 6670913

ภายใน 2913

บทเพลงชลประทาน

เพลง กพก.

เปลี่ยนภาษา

  

เสียงตามสาย กพก.

         ทุกวัน จันทร์,พุธ,ศุกร์

         เวลา 13.30-13.45 น.

Facebook กพก.

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

การใช้งาน หน่วยความจำ

Database Queries