วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง เป็นประธานการประชุมหารือ แผน/ติดตามความก้าวหน้างาน 

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน 

อ่านเพิ่มเติม...

1.สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์นํ้า จังหวัดพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.30 น. นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้างเป็นประธานในการประชุมเรื่องการแก้ไขสัญญา..

อ่านเพิ่มเติม...

1.รองนายกรัฐมนตรีติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา

อ่านเพิ่มเติม...

กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เชิญชมนิทรรศการเสมือนจริง 118 ปี กรมชลประทาน

อ่านเพิ่มเติม...

หน่วยงานสังกัดกรมฯ

หน่วยงานในสังกัด กพก.

ปฏิทิน พ.ศ. 2563

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ส่วนติดตามและประเมินผล   

โทรศัพท์ 02 6670913

ภายใน 2913

สรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ประจำวันที่ 7-13 ธันวาคม พ.ศ. 2563

บทเพลงชลประทาน

เพลง กพก.

เปลี่ยนภาษา

  

Facebook กพก.

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top
macityhotel.com