19 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒยาแหล่งน้ำขนาดกลาง เป็นประธาน

อ่านเพิ่มเติม...

20 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรี ไพเจน มากสุวรรณ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธาน

อ่านเพิ่มเติม...

12 ตุลาคม 2561 นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

อ่านเพิ่มเติม...

5 กันยายน 2561 เวลา 12.00 น. นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 

อ่านเพิ่มเติม...

 3 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00 น. เจ้าหน้าที่กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ร่วมกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม...

4 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน เป็นประธาน

อ่านเพิ่มเติม...

หน่วยงานสังกัดกรมฯ

หน่วยงานในสังกัด กพก.

ปฏิทินงาน กพก.

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ส่วนติดตามและประเมินผล   

โทรศัพท์ 02 6670913

ภายใน 2913

บทเพลงชลประทาน

เพลง กพก.

เปลี่ยนภาษา

  

เสียงตามสาย กพก.

         ทุกวัน จันทร์,พุธ,ศุกร์

         เวลา 13.30-13.45 น.

Facebook กพก.

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

การใช้งาน หน่วยความจำ

Database Queries