รายละเอียด
วันที่ลง website
Download
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ *NEW* 31-10-60
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ 12-10-60
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  24-03-60
คำสั่งกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางที่ 2/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer หรือ CKO)และคณะทำงานจัดการความรู้(Knowledge Management Team หรือ KM Team)กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง   03-03-60
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 และ 4/หน   04-05-59
รายชื่อผุู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง   29-03-59
แจ้งเปลี่ยนที่อยู่เว็บไซต์ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง   18-03-59
กพก. 867/2559 ขอข้อมูลที่อยู่เฟสบุคของหน่วยงานเพื่อจัดทำสารบัญรายชื่อสำหรับการประชาสัมพันธ์    29-01-59
E กพก. 118/2559 แจ้งหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 (เพิ่มเติม)   29-01-59
E สลก 537/2558 ขอความร่วมมือช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับประชาชน  23-12-58
E กพก.797/2558 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการถอดความรู้ แบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ ตามแผนกิจกรรมการจัดการความรุู้ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   23-12-58
E กพก. 03/285/2558 เรียนเชิญคณะกรรมการโครงการประกวดผลงาน หน่วยงาน และบุคคลด้านการจัดการความรู้ดีเด่น พ.ศ. 2558 เข้าร่วมประชุม   23-12-58
E กพก. 1191/2558 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "Morning Talk @กพก." ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   23-12-58
E กพก. 1404/2558 แจ้งงดการจัดกิจกรรม "Morning Talk @กพก."   23-12-58
E กพก. 1162/2558 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "Morning Talk @กพก."   23-12-58

หน่วยงานสังกัดกรมฯ

หน่วยงานในสังกัด กพก.

ปฏิทิน พ.ศ. 2563

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ส่วนติดตามและประเมินผล   

โทรศัพท์ 02 6670913

ภายใน 2913

สรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ประจำวันที่ 7-13 ธันวาคม พ.ศ. 2563

บทเพลงชลประทาน

เพลง กพก.

เปลี่ยนภาษา

  

Facebook กพก.

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top
macityhotel.com