รายละเอียด
วันที่ลง website
Download
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ *NEW* 31-10-60
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ 12-10-60
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  24-03-60
คำสั่งกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางที่ 2/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer หรือ CKO)และคณะทำงานจัดการความรู้(Knowledge Management Team หรือ KM Team)กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง   03-03-60
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 และ 4/หน   04-05-59
รายชื่อผุู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง   29-03-59
แจ้งเปลี่ยนที่อยู่เว็บไซต์ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง   18-03-59
กพก. 867/2559 ขอข้อมูลที่อยู่เฟสบุคของหน่วยงานเพื่อจัดทำสารบัญรายชื่อสำหรับการประชาสัมพันธ์    29-01-59
E กพก. 118/2559 แจ้งหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 (เพิ่มเติม)   29-01-59
E สลก 537/2558 ขอความร่วมมือช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับประชาชน  23-12-58
E กพก.797/2558 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการถอดความรู้ แบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ ตามแผนกิจกรรมการจัดการความรุู้ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   23-12-58
E กพก. 03/285/2558 เรียนเชิญคณะกรรมการโครงการประกวดผลงาน หน่วยงาน และบุคคลด้านการจัดการความรู้ดีเด่น พ.ศ. 2558 เข้าร่วมประชุม   23-12-58
E กพก. 1191/2558 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "Morning Talk @กพก." ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   23-12-58
E กพก. 1404/2558 แจ้งงดการจัดกิจกรรม "Morning Talk @กพก."   23-12-58
E กพก. 1162/2558 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "Morning Talk @กพก."   23-12-58

หน่วยงานสังกัดกรมฯ

หน่วยงานในสังกัด กพก.

ปฏิทินงาน กพก.

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ส่วนติดตามและประเมินผล   

โทรศัพท์ 02 6670913

ภายใน 2913

สรุป ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 26 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562

บทเพลงชลประทาน

เพลง กพก.

เปลี่ยนภาษา

  

เสียงตามสาย กพก.

         ทุกวัน จันทร์,พุธ,ศุกร์

         เวลา 11.00 น.

Facebook กพก.

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top
macityhotel.com