นายชูชาติ รักจิตร  ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง                     

  นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย   ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง)

  นายนิติพัฒน์   บุญช่วยเรืองชัย   ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม

   นายวรพงค์ ยังวนิชเศรษฐ   ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล

  นางอัมพร ศรีสมานุวัตร   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

  นายอัฏฐวิชย์ นาควัชระ   ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1

  นายธนพล สงวนตระกูล   ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2

   นายเสกโสม  เสริมศรี    ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

    นายชัยพงษ์ สุขยากร   ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4

    นายภคินทร์  ธูปไธสง   ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 

      นายภัทรพล ณ หนองคาย   ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6

     นายสาธร สาธุภาค   ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7

    นายพงษ์ฤทธิ์  ชื่นอารมณ์   ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8

  นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย   ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9

   นายกฤษณ์ ชุมแสงศรี   ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10

 นายวรพจน์  เพชรนรชาติ   ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 11

   นายฐนันดร์ สุทธิพิศาล   ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12

    นายวรรณชัย ชุมทอง   ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13

   นายบุญรอด หาญองอาจ   ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14

   นายก่อพงษ์ เจ้ยแก้ว   ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15

     นายสิริพล รักษนาเวศ   ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16

หน่วยงานสังกัดกรมฯ

หน่วยงานในสังกัด กพก.

ปฏิทิน พ.ศ. 2563

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ส่วนติดตามและประเมินผล   

โทรศัพท์ 02 6670913

ภายใน 2913

สรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ประจำวันที่ 7-13 ธันวาคม พ.ศ. 2563

บทเพลงชลประทาน

เพลง กพก.

เปลี่ยนภาษา

  

Facebook กพก.

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top
macityhotel.com