พิมพ์ 

ชื่อ-นามสกุล:

email:

ข้อร้องเรียน:
หรือ ติดต่อร้องเรียนได้ที่

ส่วนติดตามและประเมินผล     กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ชั้นที่ 11 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์ 02 667 0911 และ 02 667 0913

ภายใน 02 241 0020 ต่อ 2911

แฟกซ์ 02 241 7265

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.