วันที่ 18 มีนาคม 2563 (09.00 - 10.30 น.)คณะเจ้าหน้าที่กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ร่วมกิจกรรม Morning Talk กพก.

 ฝ่ายบริหารทั่วไป หารือกับ ส่วนติดตามและประเมินผล และ ส่วนวิศวกรรม ในหัวข้อเรื่อง

1. สำรวจรายการเปิกจ่ายพัสดุ ปี 2563

2. รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน เร่งปฏิบัติตามคำสั่งของ นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง 

ณ ห้องประชุม 1 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 11 กรมชลประทาน กรุงเทพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานสังกัดกรมฯ

หน่วยงานในสังกัด กพก.

ปฏิทินงาน กพก.

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ส่วนติดตามและประเมินผล   

โทรศัพท์ 02 6670913

ภายใน 2913

สรุป ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 26 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562

บทเพลงชลประทาน

เพลง กพก.

เปลี่ยนภาษา

  

เสียงตามสาย กพก.

         ทุกวัน จันทร์,พุธ,ศุกร์

         เวลา 11.00 น.

Facebook กพก.

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top