วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา (13.30 น.) กองพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง จัดกิจกรรม RID Big Cleaning Day สู้ (COVID -​19) โดยมี นายชูชาติ รักจิตร...

ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง ร่วมกับ นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย ผู้เชี่ยวชาญกองพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง นาย วรพงศ์ ยังวนิชเศรษฐ ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล นางอัมพร ศรีสมานุวัตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ทำงาน เช่น โต๊ะทำงาน เก้าอี้ ประตู หน้าต่างและบริเวณทางเดินชั้น 11 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ทั้งนี้เวลาประมาณ 15.00 น. นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้างได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว โดยได้กำชับให้ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาและการปฏิบัติงานจากบ้าน โดยเคร่งครัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หน่วยงานสังกัดกรมฯ

หน่วยงานในสังกัด กพก.

ปฏิทินงาน กพก.

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ส่วนติดตามและประเมินผล   

โทรศัพท์ 02 6670913

ภายใน 2913

สรุป ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 26 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562

บทเพลงชลประทาน

เพลง กพก.

เปลี่ยนภาษา

  

เสียงตามสาย กพก.

         ทุกวัน จันทร์,พุธ,ศุกร์

         เวลา 11.00 น.

Facebook กพก.

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top