พิมพ์ 

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา (13.30 น.) กองพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง จัดกิจกรรม RID Big Cleaning Day สู้ (COVID -​19) โดยมี นายชูชาติ รักจิตร...

ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง ร่วมกับ นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย ผู้เชี่ยวชาญกองพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง นาย วรพงศ์ ยังวนิชเศรษฐ ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล นางอัมพร ศรีสมานุวัตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ทำงาน เช่น โต๊ะทำงาน เก้าอี้ ประตู หน้าต่างและบริเวณทางเดินชั้น 11 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ทั้งนี้เวลาประมาณ 15.00 น. นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้างได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว โดยได้กำชับให้ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาและการปฏิบัติงานจากบ้าน โดยเคร่งครัด