วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง ได้มอบ หน้ากากอนามัย และ เจลแอลกอฮอล์ล้าง....

มือให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในส่วนกลางโดยมี นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย ผู้เชี่ยวชาญกองพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง นายนิติพัฒน์ บุญช่วยเรืองชัย ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม นายวรพงศ์ ยังวนิชเศรษฐ ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล และ นางอัมพร ศรีสมานุวัตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นตัวแทนในการรับมอบอุปกรณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ผอ.พก. ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามมาตรการของกรมชลประทาน อย่างเคร่งครัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานสังกัดกรมฯ

หน่วยงานในสังกัด กพก.

ปฏิทินงาน กพก.

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ส่วนติดตามและประเมินผล   

โทรศัพท์ 02 6670913

ภายใน 2913

สรุป ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 26 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562

บทเพลงชลประทาน

เพลง กพก.

เปลี่ยนภาษา

  

เสียงตามสาย กพก.

         ทุกวัน จันทร์,พุธ,ศุกร์

         เวลา 11.00 น.

Facebook กพก.

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top