วันที่ 26 มี.ค. 63 เวลา 15.00 น. นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง ร่วมประชุมกับผู้บริหารกรม ประชุมสรุป พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อยกระดับควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ผ่านระบบ

Video Conference โดยมี นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย ผู้เชี่ยวชาญกองพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง นายนิติพัฒน์ บุญช่วยเรืองชัย ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม นายวรพงศ์ ยังวนิชเศรษฐ ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล นางอัมพร ศรีสมานุวัตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และหัวหน้าฝ่ายในส่วนกลาง เข้าร่วมประชุม
ทั้งนี้ นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง ได้กำชับให้ผู้บริหารกอง ดำเนินการตามข้อสรุปในที่ประชุมอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เข้าใจการดำเนินงาน และปฏิบัติงาน เหลื่อมเวลาและทำงานที่บ้าน ในสถานกาณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยปรับแผนการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายกรม ณ ห้องประชุม กพก. อาคารวิชาการชั้น 11 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หน่วยงานสังกัดกรมฯ

หน่วยงานในสังกัด กพก.

ปฏิทินงาน กพก.

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ส่วนติดตามและประเมินผล   

โทรศัพท์ 02 6670913

ภายใน 2913

สรุป ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 26 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562

บทเพลงชลประทาน

เพลง กพก.

เปลี่ยนภาษา

  

เสียงตามสาย กพก.

         ทุกวัน จันทร์,พุธ,ศุกร์

         เวลา 11.00 น.

Facebook กพก.

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top
macityhotel.com