วันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง เป็นประธานการประชุม

ติดตามเร่งรัดผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และการเตรียมความพร้อม การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง นายเสริมชัย เซียวศิริถาว ผู้อำนวยการสำนักพัมนาแหล่งนํ้าขนาดใหญ่ นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย ผู้เชี่ยวชาญด้วนวิศวกรรมชลประทาน(ด้านพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง) นายนิติพัฒน์ บุญช่วยเรืองชัย ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม นาย นายวรพงศ์ ยังวนิชเศรษฐ ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล นางอัมพร ศรีสมานุวัตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ video conference ณ ห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพ ฯ
ทั้งนี้ นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง ได้กำชับให้เร่งรัดผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ให้เป็นไปตามแผน การติดตามงานก่อสร้าง โดยให้ส่งรูปภาพทุก ๆ 15 วัน เพื่อติดตามและประเมินผล อย่างต่อเนื่อง และได้มีข้อห่วงใยและให้กำลังใจแก่บุคลากรในสายงานก่อสร้างทุกคน โดยขอให้วางแผนบริหารจัดการการปฏิบัติงานและภารกิจในด้านต่าง ๆ ภายใต้มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามมาตรการของกรมชลประทาน
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หน่วยงานสังกัดกรมฯ

หน่วยงานในสังกัด กพก.

ปฏิทินงาน กพก.

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ส่วนติดตามและประเมินผล   

โทรศัพท์ 02 6670913

ภายใน 2913

สรุป ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 26 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562

บทเพลงชลประทาน

เพลง กพก.

เปลี่ยนภาษา

  

เสียงตามสาย กพก.

         ทุกวัน จันทร์,พุธ,ศุกร์

         เวลา 11.00 น.

Facebook กพก.

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top
macityhotel.com