วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง เป็นประธานการประชุมหารือ แผน/ติดตามความก้าวหน้างาน 

ในความรับผิดชอบของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 11 (งานสัญญาจ้างเหมาทุกรายการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) โดยมีนายผดุงศักดิ์ ผ้าเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 11 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานรายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ชั้น 11 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

หน่วยงานสังกัดกรมฯ

หน่วยงานในสังกัด กพก.

ปฏิทิน พ.ศ. 2563

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ส่วนติดตามและประเมินผล   

โทรศัพท์ 02 6670913

ภายใน 2913

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 

ผู้ชม
27
เนื้อหา
848
เว็บลิงก์
4
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
228861

สรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ประจำวันที่ 7-13 ธันวาคม พ.ศ. 2563

บทเพลงชลประทาน

เพลง กพก.

เปลี่ยนภาษา

  

Facebook กพก.

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top
macityhotel.com