วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน 

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง พร้อมด้วย นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การบริหารเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2563 การเร่งรัดการเบิกจ่ายกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2563 พร้อมทั้งการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการตรวจสอบข้อมูลสินทรัพย์ตามประเด็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ณ ห้องประชุมธารทิพย์ ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

หน่วยงานสังกัดกรมฯ

หน่วยงานในสังกัด กพก.

ปฏิทิน พ.ศ. 2563

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ส่วนติดตามและประเมินผล   

โทรศัพท์ 02 6670913

ภายใน 2913

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 

ผู้ชม
27
เนื้อหา
847
เว็บลิงก์
4
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
211861

สรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ประจำวันที่ 7-13 ธันวาคม พ.ศ. 2563

บทเพลงชลประทาน

เพลง กพก.

เปลี่ยนภาษา

  

Facebook กพก.

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top
macityhotel.com