วันที่ 19 เมษายน 2559 ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 – 16 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป, ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม, ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล,

และข้าราชการ เจ้าหน้าที่กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ได้รดน้ำขอพร นายประพิศ จันทร์มา ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ณ อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน สามเสน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

          

หน่วยงานสังกัดกรมฯ

หน่วยงานในสังกัด กพก.

ปฏิทินงาน กพก.

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ส่วนติดตามและประเมินผล   

โทรศัพท์ 02 6670913

ภายใน 2913

สรุป ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 26 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562

บทเพลงชลประทาน

เพลง กพก.

เปลี่ยนภาษา

  

เสียงตามสาย กพก.

         ทุกวัน จันทร์,พุธ,ศุกร์

         เวลา 11.00 น.

Facebook กพก.

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top