วันที่ 20 เมษายน 2559  นายณรงค์ ลีนานนท์  รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง นายประพิศ จันทร์มา ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง และคณะ ร่วมดูงานอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.มุกดาหาร

-งบประมาณปี59 72.911 ล้านบาท ผลเบิกจ่ายในระบบ GFMIS 27.939 ล้านบาท คิดเป็น 38.31 %

-แผนงานสะสมทั้งโครงการ 41.00 % ผลงานสะสม 32.60 % ช้ากว่าแผน 8.40%

-แผนงานปี59 34.11 % ผลงาน 23.33 % ช้ากว่าแผน 10.78 %

ติดตามดูงานอ่างเก็บน้ำห้วยคันแทใหญ่ จ.มุกดาหาร

-งบประมาณปี59 68.751 ล้านบาท ผลเบิกจ่ายในระบบ GFMIS 32.101 ล้านบาท คิดเป็น 46.69 %

-แผนงานสะสมทั้งโครงการ 57.51 % ผลงานสะสม 34.24 % ช้ากว่าแผน 23.27%

-แผนงานปี59 57.47 % ผลงาน 46.69 % ช้ากว่าแผน 10.78 %

หน่วยงานสังกัดกรมฯ

หน่วยงานในสังกัด กพก.

ปฏิทินงาน กพก.

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ส่วนติดตามและประเมินผล   

โทรศัพท์ 02 6670913

ภายใน 2913

สรุป ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 26 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562

บทเพลงชลประทาน

เพลง กพก.

เปลี่ยนภาษา

  

เสียงตามสาย กพก.

         ทุกวัน จันทร์,พุธ,ศุกร์

         เวลา 11.00 น.

Facebook กพก.

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top