วันที่ 21 เมษายน 2559  นายณรงค์ ลีนานนท์ รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง นายประพิศ จันทร์มา ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง และคณะ ร่วมติดตามดูงานฝายยางห้วยตุงลุง จ.อุบลราชธานี

-งบประมาณ(เงินกู้ 58-60) 113.4 ล้านบาท ผลเบิกจ่ายในระบบ GFMIS 35.517 ล้านบาท คิดเป็น 31.32 %

-แผนงานสะสมทั้งโครงการ 4.32 % ผลงานสะสม 25.37% เร็วกว่าแผน 21.06%

-แผนงานปี 59 14.59 % ผลงาน 32.71 % เร็วกว่าแผน 18.12 %

 

 

 

 

 

หน่วยงานสังกัดกรมฯ

หน่วยงานในสังกัด กพก.

ปฏิทินงาน กพก.

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ส่วนติดตามและประเมินผล   

โทรศัพท์ 02 6670913

ภายใน 2913

สรุป ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 26 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562

บทเพลงชลประทาน

เพลง กพก.

เปลี่ยนภาษา

  

เสียงตามสาย กพก.

         ทุกวัน จันทร์,พุธ,ศุกร์

         เวลา 11.00 น.

Facebook กพก.

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top