วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 นายณรงค์ ลีนานนท์ รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง นายประพิศ จันทร์มา ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง และคณะ

ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 โดยมี นายพนม เทียมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 ได้นำเสนอผลดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคต่างๆ

ติดตามความก้าวหน้า และร่วมกันแก้ไข อ่างเก็บน้ำแม่อ้อน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ลำปาง

ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง โครงการอ่างเก็บน้ำแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ลำปาง รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง และ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ได้ให้ข้อชี้แนะ เพื่อปรับปรุงงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่นึง ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยยิ่งขึ้น และถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ความก้าวหน้าถึงวันนี้  100.02% แผนงานที่วางไว้ ประมาณ 95.4% งานยังไม่แล้วเสร็จ แต่มีปริมาณงานเกินจากสัญญา

หน่วยงานสังกัดกรมฯ

หน่วยงานในสังกัด กพก.

ปฏิทินงาน กพก.

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ส่วนติดตามและประเมินผล   

โทรศัพท์ 02 6670913

ภายใน 2913

สรุป ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 26 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562

บทเพลงชลประทาน

เพลง กพก.

เปลี่ยนภาษา

  

เสียงตามสาย กพก.

         ทุกวัน จันทร์,พุธ,ศุกร์

         เวลา 11.00 น.

Facebook กพก.

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top