วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 นายณรงค์ ลีนานนท์ รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง นายประพิศ จันทร์มา ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง และคณะ

ได้มาตรวจเยี่ยม รับฟังบรรยายผลการดำเนินงาน ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 

ช่วงบ่าย นายณรงค์ ลีนานนท์ รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง นายประพิศ จันทร์มา ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานสังกัดกรมฯ

หน่วยงานในสังกัด กพก.

ปฏิทินงาน กพก.

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ส่วนติดตามและประเมินผล   

โทรศัพท์ 02 6670913

ภายใน 2913

สรุป ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 26 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562

บทเพลงชลประทาน

เพลง กพก.

เปลี่ยนภาษา

  

เสียงตามสาย กพก.

         ทุกวัน จันทร์,พุธ,ศุกร์

         เวลา 11.00 น.

Facebook กพก.

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top