กิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2558 นายประพิศ จันทร์มา ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เป็นประธาน

และคณะเจ้าหน้าที่จากกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางได้เข้าร่วมกิจกรรม Morning Talk เวลา 8.30 น.- 11.30 น. ณ อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 11 ห้องประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน สามเสน

หน่วยงานสังกัดกรมฯ

หน่วยงานในสังกัด กพก.

ปฏิทินงาน กพก.

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ส่วนติดตามและประเมินผล   

โทรศัพท์ 02 6670913

ภายใน 2913

สรุป ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 26 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562

บทเพลงชลประทาน

เพลง กพก.

เปลี่ยนภาษา

  

เสียงตามสาย กพก.

         ทุกวัน จันทร์,พุธ,ศุกร์

         เวลา 11.00 น.

Facebook กพก.

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top