พิมพ์ 

กิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2558 นายประพิศ จันทร์มา ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เป็นประธาน

และคณะเจ้าหน้าที่จากกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางได้เข้าร่วมกิจกรรม Morning Talk เวลา 8.30 น.- 11.30 น. ณ อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 11 ห้องประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน สามเสน