วันที่ 8 มิถุนายน 2559 นายณรงค์ ลีนานนท์ รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง นายวิทย์ วงษ์กมลชุณห์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1

นายภูวดล คำพุฒ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1, นายวิทยา แก้วมี ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม, นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล และคณะ ติดตามความก้าวหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลวม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานสังกัดกรมฯ

หน่วยงานในสังกัด กพก.

ปฏิทินงาน กพก.

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ส่วนติดตามและประเมินผล   

โทรศัพท์ 02 6670913

ภายใน 2913

สรุป ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 26 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562

บทเพลงชลประทาน

เพลง กพก.

เปลี่ยนภาษา

  

เสียงตามสาย กพก.

         ทุกวัน จันทร์,พุธ,ศุกร์

         เวลา 11.00 น.

Facebook กพก.

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top