๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้เสด็จฯ ทอดพระเนตรการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ​รัตนราชสุดา ฯ ​สยามบรมราชกุมารี  

บ้านไบก์ ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมี นายประพิศ จันทร์มา ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง นายอุดม ทิพย์เดโช ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 นายทวี   เต็มญารศิลป์  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา) นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ตามเสด็จฯ  

นายประพิศ จันทร์มา ได้กราบบังคมทูล ถึงผลการดำเนินงานที่กรมชลประทานได้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านไบ้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความจุ 1.2 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่กรมชลประทานก่อสร้างเสร็จปี 2558 ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างท่อส่งน้ำ 7 สาย ยาว 19.652 กิโลเมตร พร้อมถังน้ำขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร ในโรงเรียน ที่ทำการหน่วยราชการ โรงพยาบาลบุดี จำนวน 12 ถัง และถังน้ำขนาด 1,600 ลูกบาศก์เมตร ที่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ คาดว่าจะสร้างเสร็จภายในปี 2559 นี้  ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริให้สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และกรมชลประทาน พิจารณาจัดทำระบบกรองน้ำดิบ ของอ่างเก็บน้ำบ้านไบ้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราฯ พระบรมราชชนนี ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา รวมทั้งจัดทำระบบกรองน้ำดิบ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนตะแบก อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ที่พระองค์ได้เสด็จฯ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙  ขอบคุณภาพจาก ฝ่ายผลิตสื่อฯส่วนประชาสัมพันธ์ สลก. กรมชลประทาน

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานสังกัดกรมฯ

หน่วยงานในสังกัด กพก.

ปฏิทินงาน กพก.

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ส่วนติดตามและประเมินผล   

โทรศัพท์ 02 6670913

ภายใน 2913

สรุป ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 26 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562

บทเพลงชลประทาน

เพลง กพก.

เปลี่ยนภาษา

  

เสียงตามสาย กพก.

         ทุกวัน จันทร์,พุธ,ศุกร์

         เวลา 11.00 น.

Facebook กพก.

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top