20 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรี ไพเจน มากสุวรรณ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธาน

การหารือการขออนุญาตใช้ที่ดิน ส.ป.ก. พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดินฯ นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและที่ดิน นายวิทยา แก้วมี ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง) นายผดุงศักดิ์ ผ้าเจริญ ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ชั้น 11 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน

หน่วยงานสังกัดกรมฯ

หน่วยงานในสังกัด กพก.

ปฏิทินงาน กพก.

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ส่วนติดตามและประเมินผล   

โทรศัพท์ 02 6670913

ภายใน 2913

บทเพลงชลประทาน

เพลง กพก.

เปลี่ยนภาษา

  

เสียงตามสาย กพก.

         ทุกวัน จันทร์,พุธ,ศุกร์

         เวลา 13.30-13.45 น.

Facebook กพก.

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top