วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เป็นประธาน

 การประชุมคณะทำงานเพื่อปรับเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 1/ 2562 พร้อมด้วยผู้บริหารกองและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม โดยในที่ประชุมได้พิจารณาปรับเกลี่ยอัตรากำลังของพนักงานราชการ ในสังกัดกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ให้สอดคล้องกับภารกิจงานของแต่ละส่วน/ฝ่าย/โครงการ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น11 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร

 

 

หน่วยงานสังกัดกรมฯ

หน่วยงานในสังกัด กพก.

ปฏิทินงาน กพก.

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ส่วนติดตามและประเมินผล   

โทรศัพท์ 02 6670913

ภายใน 2913

บทเพลงชลประทาน

เพลง กพก.

เปลี่ยนภาษา

  

เสียงตามสาย กพก.

         ทุกวัน จันทร์,พุธ,ศุกร์

         เวลา 13.30-13.45 น.

Facebook กพก.

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top