วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เป็นประธาน

 การประชุมคณะทำงานเพื่อปรับเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 1/ 2562 พร้อมด้วยผู้บริหารกองและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม โดยในที่ประชุมได้พิจารณาปรับเกลี่ยอัตรากำลังของพนักงานราชการ ในสังกัดกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ให้สอดคล้องกับภารกิจงานของแต่ละส่วน/ฝ่าย/โครงการ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น11 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร

 

 

หน่วยงานสังกัดกรมฯ

หน่วยงานในสังกัด กพก.

ปฏิทินงาน กพก.

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ส่วนติดตามและประเมินผล   

โทรศัพท์ 02 6670913

ภายใน 2913

สรุป ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 26 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562

บทเพลงชลประทาน

เพลง กพก.

เปลี่ยนภาษา

  

เสียงตามสาย กพก.

         ทุกวัน จันทร์,พุธ,ศุกร์

         เวลา 11.00 น.

Facebook กพก.

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top