วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00 น.  เจ้าหน้าที่กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ร่วมกิจกรรม Midscale Class & Club ภายในงานมีการจัดรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน สังกัดกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ให้ได้มีโอกาสรู้จัก พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงการติดต่อประสานงาน อันจะนำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพณ อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานสังกัดกรมฯ

หน่วยงานในสังกัด กพก.

ปฏิทินงาน กพก.

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ส่วนติดตามและประเมินผล   

โทรศัพท์ 02 6670913

ภายใน 2913

สรุป ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 26 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562

บทเพลงชลประทาน

เพลง กพก.

เปลี่ยนภาษา

  

เสียงตามสาย กพก.

         ทุกวัน จันทร์,พุธ,ศุกร์

         เวลา 11.00 น.

Facebook กพก.

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top