วันศุกร์ที่ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน (ฝ่ายก่อสร้าง) เป็นประธาน

 

 การประชุมสายงานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 เพื่อให้การดำเนินงานของสายงานก่อสร้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งทบทวนบทเรียนของการทำงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมเสนอปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่และกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีข้อเรียกร้องของกลุ่มเครือข่ายปกป้องดิน น้ำ ป่า นครศรีธรรมราช-พัทลุง ณ ห้องประชุมดงตาล อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานสังกัดกรมฯ

หน่วยงานในสังกัด กพก.

ปฏิทินงาน กพก.

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ส่วนติดตามและประเมินผล   

โทรศัพท์ 02 6670913

ภายใน 2913

สรุป ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 26 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562

บทเพลงชลประทาน

เพลง กพก.

เปลี่ยนภาษา

  

เสียงตามสาย กพก.

         ทุกวัน จันทร์,พุธ,ศุกร์

         เวลา 11.00 น.

Facebook กพก.

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top