วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

นายผดุงศักดิ์ ผ้าเจริญ ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1-16 ร่วมประชุมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานของแต่ละสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางและแนะนำแนวทางในการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ณ ห้องประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางชั้น 11 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานสังกัดกรมฯ

หน่วยงานในสังกัด กพก.

ปฏิทินงาน กพก.

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ส่วนติดตามและประเมินผล   

โทรศัพท์ 02 6670913

ภายใน 2913

สรุป ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 26 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562

บทเพลงชลประทาน

เพลง กพก.

เปลี่ยนภาษา

  

เสียงตามสาย กพก.

         ทุกวัน จันทร์,พุธ,ศุกร์

         เวลา 11.00 น.

Facebook กพก.

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top