วันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายธนพล สงวนตระกูล นายเสกโสม เสริมศรี นายสาธร สาธุภาค นายภูวดล คำพุฒ นายสิริพล รักษนาเวศ ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่

2,3,7,11,15  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฟังบรรยายหัวข้อ “นวัตกรรมการบริหารมิติใหม่ในโลกยุค 4.0 สร้างองค์กรแห่งความสุขทุกคนสุขภาพดี และ การฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบใหม่ที่ง่ายและได้ผลสำหรับคนไทยยุค 4.0” จัดโดยงานบริหารบุคคลและสวัสดิการ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ณ ห้องประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ชั้น 11 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานสังกัดกรมฯ

หน่วยงานในสังกัด กพก.

ปฏิทินงาน กพก.

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ส่วนติดตามและประเมินผล   

โทรศัพท์ 02 6670913

ภายใน 2913

สรุป ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 26 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562

บทเพลงชลประทาน

เพลง กพก.

เปลี่ยนภาษา

  

เสียงตามสาย กพก.

         ทุกวัน จันทร์,พุธ,ศุกร์

         เวลา 11.00 น.

Facebook กพก.

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top