วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ส่วนติดตามและประเมินผล กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จัดกิจกรรม อบรมเทคนิคการถ่ายภาพและการเขียนข่าวเบื้องต้นให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์ของ สกก.1-16

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจในการใช้กล้องและเขียนข่าวได้อย่างถูกวิธี โดยมีทีมวิทยากรจากส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ และทีมวิทยากรจากฝ่ายผลิตสื่อและโสตทัศนูปกรณ์ มาร่วมให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ชั้น 11 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานสังกัดกรมฯ

หน่วยงานในสังกัด กพก.

ปฏิทินงาน กพก.

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ส่วนติดตามและประเมินผล   

โทรศัพท์ 02 6670913

ภายใน 2913

สรุป ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 26 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562

บทเพลงชลประทาน

เพลง กพก.

เปลี่ยนภาษา

  

เสียงตามสาย กพก.

         ทุกวัน จันทร์,พุธ,ศุกร์

         เวลา 11.00 น.

Facebook กพก.

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top