วันที่ 12 มี.ค 62 เวลา 13.30 น. นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง นางสาวสมคิด นิธิเกียรติชัย ผู้อำนวยการส่วนสัญญาพัสดุ กองพัสดุ

นายพิชิต ภูพานเพชร หัวหน้างานบังคับคดี สำนักงานกฎหมายและที่ดิน นายนิติพัฒน์ บุญช่วยเรืองชัย ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม นายผดุงศักดิ์ ผ้าเจริญ ผู้อำนวยการติดตามและประเมินผล พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจการจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าและเร่งรัดการปฎิบัติงานของผู้รับจ้าง โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก ณ ห้องประชุม1 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรุงเทพฯ

 

หน่วยงานสังกัดกรมฯ

หน่วยงานในสังกัด กพก.

ปฏิทิน พ.ศ. 2563

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ส่วนติดตามและประเมินผล   

โทรศัพท์ 02 6670913

ภายใน 2913

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 

ผู้ชม
27
เนื้อหา
851
เว็บลิงก์
4
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
254697

สรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ประจำวันที่ 7-13 ธันวาคม พ.ศ. 2563

บทเพลงชลประทาน

เพลง กพก.

เปลี่ยนภาษา

  

Facebook กพก.

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top
macityhotel.com