วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายวิทยา แก้วมี ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง)

 

กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง และคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างประจำ ร่วมสัมภาษณ์คัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับงานให้สูงขึ้นเป็นตำแหน่งช่างก่อสร้าง ช 4 และ ช 4/หน ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4/หน ณ ห้องประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ชั้น 11 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานสังกัดกรมฯ

หน่วยงานในสังกัด กพก.

ปฏิทินงาน กพก.

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ส่วนติดตามและประเมินผล   

โทรศัพท์ 02 6670913

ภายใน 2913

สรุป ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 26 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562

บทเพลงชลประทาน

เพลง กพก.

เปลี่ยนภาษา

  

เสียงตามสาย กพก.

         ทุกวัน จันทร์,พุธ,ศุกร์

         เวลา 11.00 น.

Facebook กพก.

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top