พิมพ์ 

วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายวิทยา แก้วมี ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง)

 

กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง และคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างประจำ ร่วมสัมภาษณ์คัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับงานให้สูงขึ้นเป็นตำแหน่งช่างก่อสร้าง ช 4 และ ช 4/หน ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4/หน ณ ห้องประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ชั้น 11 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน กรุงเทพมหานคร