วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา ( 09.00 น.) นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง เป็นประธานในการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (สายงานก่อสร้าง)

โดยมีนายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง พร้อมคณะเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการดำเนินงานโครตการต่างๆให้เป็นไปตามแผน สนันสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทานอย่างแท้จริง ณ ห้องธารทิพย์ ชั้น 4 อาคาร99ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

 

หน่วยงานสังกัดกรมฯ

หน่วยงานในสังกัด กพก.

ปฏิทินงาน กพก.

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ส่วนติดตามและประเมินผล   

โทรศัพท์ 02 6670913

ภายใน 2913

สรุป ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 26 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562

บทเพลงชลประทาน

เพลง กพก.

เปลี่ยนภาษา

  

เสียงตามสาย กพก.

         ทุกวัน จันทร์,พุธ,ศุกร์

         เวลา 11.00 น.

Facebook กพก.

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top