วันที่ 19 มีนาคม 62 เวลา 13.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างกรมชลประทานขนาดกลางที่ 3 นายผดุงศักดิ์ ผ้าเจริญ ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล นายอโณทัย ศรีเจริญ

ผู้อำนวยการจัดหาที่ดิน 3 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือและแก้ไขปัญหาการจัดหาที่ดินระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ณ ห้องประชุม1 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรุงเทพฯ

 

หน่วยงานสังกัดกรมฯ

หน่วยงานในสังกัด กพก.

ปฏิทินงาน กพก.

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ส่วนติดตามและประเมินผล   

โทรศัพท์ 02 6670913

ภายใน 2913

สรุป ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 26 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562

บทเพลงชลประทาน

เพลง กพก.

เปลี่ยนภาษา

  

เสียงตามสาย กพก.

         ทุกวัน จันทร์,พุธ,ศุกร์

         เวลา 11.00 น.

Facebook กพก.

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top
macityhotel.com