วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและเลขานุการคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562

โดยมี นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา ผู้อำนวยการสำนักกอง ผู้แทน นายวิทยา แก้วมี ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง) และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมพร้อมทั้งถ่ายทอดสดผ่านระบบ VDO Conference ไปยังสำนักงานชลประทาน ทั่วประเทศ เพื่อทบทวนแนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบ ตาม พ.ร.บ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบเงินกันเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2561 และร่วมกันพิจารณาการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบ ตาม พ.ร.บ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมถึงพิจารณาแนวทางการจัดการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และมาตรการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานภารกิจของกรมชลประทานมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ณ ห้องประชุมธารทิพย์ อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

 

หน่วยงานสังกัดกรมฯ

หน่วยงานในสังกัด กพก.

ปฏิทินงาน กพก.

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ส่วนติดตามและประเมินผล   

โทรศัพท์ 02 6670913

ภายใน 2913

สรุป ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 26 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562

บทเพลงชลประทาน

เพลง กพก.

เปลี่ยนภาษา

  

เสียงตามสาย กพก.

         ทุกวัน จันทร์,พุธ,ศุกร์

         เวลา 11.00 น.

Facebook กพก.

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top