วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง นายผดุงศักดิ์ ผ้าเจริญ ผู้อำนวยการส่วนติดตาม และประเมินผล

นายวรพจน์ เพชรนรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 11 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการบริหารสัญญางานจ้างเหมา ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 11 ณ ห้องประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางอาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 11 กรมชลประทาน เพื่อติดตามเร่งรัดการบริหารสัญญางานจ้างเหมา และร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ รวมทั้งพิจารณาแนวทางการดำเนินงานในภาพรวม รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้างได้กำชับและเร่งรัดการบริหารสัญญา งานจ้างเหมา ให้เป็นไปตามหลักการบริหารสัญญาของกรมต่อไป

 

 

 

หน่วยงานสังกัดกรมฯ

หน่วยงานในสังกัด กพก.

ปฏิทินงาน กพก.

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ส่วนติดตามและประเมินผล   

โทรศัพท์ 02 6670913

ภายใน 2913

สรุป ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 26 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562

บทเพลงชลประทาน

เพลง กพก.

เปลี่ยนภาษา

  

เสียงตามสาย กพก.

         ทุกวัน จันทร์,พุธ,ศุกร์

         เวลา 11.00 น.

Facebook กพก.

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top