วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น.นางอัมพร ศรีสมานุวัตร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นประธานการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือการปฎิบัติงานด้านสารบรรณของกรมชลประทาน

โดยมีเจ้าหน้าที่กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ชั้น 11 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

หน่วยงานสังกัดกรมฯ

หน่วยงานในสังกัด กพก.

ปฏิทินงาน กพก.

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ส่วนติดตามและประเมินผล   

โทรศัพท์ 02 6670913

ภายใน 2913

สรุป ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 26 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562

บทเพลงชลประทาน

เพลง กพก.

เปลี่ยนภาษา

  

เสียงตามสาย กพก.

         ทุกวัน จันทร์,พุธ,ศุกร์

         เวลา 11.00 น.

Facebook กพก.

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top