วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมโครงการอ่างเก็บน้ำญวน จังหวัดพะเยา และโครงการอ่างเก็บน้ำแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

โดยมี นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ นายพิเชษฐ์ ศุภฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ผส.ชป.1-17 อาคารอำนวยการ กรมชลประทานสามเสน สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรฯ ร.อ.ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงใหม่ และได้สั่งการใ้ห้เร่งรัดการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยในที่ประชุมวันนี้ รองอธิบดีกรมชลประทาน ได้สั่งการให้เร่งรัดทั้งด้านการเตรียมความพร้อมต่างๆ ให้สามารถดำเนินการก่อสร้างได้โดยเร็วที่สุด

หน่วยงานสังกัดกรมฯ

หน่วยงานในสังกัด กพก.

ปฏิทินงาน กพก.

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ส่วนติดตามและประเมินผล   

โทรศัพท์ 02 6670913

ภายใน 2913

สรุป ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 26 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562

บทเพลงชลประทาน

เพลง กพก.

เปลี่ยนภาษา

  

เสียงตามสาย กพก.

         ทุกวัน จันทร์,พุธ,ศุกร์

         เวลา 11.00 น.

Facebook กพก.

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top