เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง นายวิทยา แก้วมี ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง) นายนิติพัฒน์ บุญช่วยเรืองชัย ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม นายผดุงศักดิ์ ผ้าเจริญ ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล

นางอัมพร ศรีสมานุวัตร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1-16 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม KM กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ณ บริเวณชายหาดด้านหน้าโรงแรมเดอะรีเจ้นท์ชะอำ บีช รีสอร์ท โดยเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดกรมชลประทาน ได้ออกกำลังกาย ซึ่งจะส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่ดี และบรรยากาศโดยรวมเป็นไปด้วยความชื่นมื่น

หน่วยงานสังกัดกรมฯ

หน่วยงานในสังกัด กพก.

ปฏิทินงาน กพก.

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ส่วนติดตามและประเมินผล   

โทรศัพท์ 02 6670913

ภายใน 2913

สรุป ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 26 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562

บทเพลงชลประทาน

เพลง กพก.

เปลี่ยนภาษา

  

เสียงตามสาย กพก.

         ทุกวัน จันทร์,พุธ,ศุกร์

         เวลา 11.00 น.

Facebook กพก.

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top