วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30น.นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง มอบหมายให้ นายผดุงศักดิ์ ผ้าเจริญ ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล ร่วมประชุมระหว่างกรมชลประทานและกรมที่ดิน เรื่อง การรังวัดที่ดินเพื่อการชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

โดยมีนายประทีป ภักดีรอด ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา เป็นประธาน พร้อมด้วยเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม The Smart Surveyor อาคารฝ่ายวิชาการ ชั้น 3 กรมชลประทาน สามเสน

 

หน่วยงานสังกัดกรมฯ

หน่วยงานในสังกัด กพก.

ปฏิทินงาน กพก.

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ส่วนติดตามและประเมินผล   

โทรศัพท์ 02 6670913

ภายใน 2913

สรุป ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 26 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562

บทเพลงชลประทาน

เพลง กพก.

เปลี่ยนภาษา

  

เสียงตามสาย กพก.

         ทุกวัน จันทร์,พุธ,ศุกร์

         เวลา 11.00 น.

Facebook กพก.

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top