1. ข้อมูลโครงการ

                                     - โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

                                     - โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

                                     - โครงการที่มีแผนในกำดำเนินการ

                           2. สรุปข้อมูล ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหา

                                    - ปัญหาอุปสรรค

                                     - แนวทางในการแก้ไขปัญหา

หน่วยงานสังกัดกรมฯ

หน่วยงานในสังกัด กพก.

ปฏิทิน พ.ศ. 2563

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ส่วนติดตามและประเมินผล   

โทรศัพท์ 02 6670913

ภายใน 2913

สรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ประจำวันที่ 7-13 ธันวาคม พ.ศ. 2563

เพลง กพก.

เปลี่ยนภาษา

  

Facebook กพก.

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top
macityhotel.com