1. ข้อมูลโครงการ

                                     - โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

                                     - โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

                                     - โครงการที่มีแผนในกำดำเนินการ

                           2. สรุปข้อมูล ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหา

                                    - ปัญหาอุปสรรค

                                     - แนวทางในการแก้ไขปัญหา

หน่วยงานสังกัดกรมฯ

หน่วยงานในสังกัด กพก.

ปฏิทินงาน กพก.

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ส่วนติดตามและประเมินผล   

โทรศัพท์ 02 6670913

ภายใน 2913

เพลง กพก.

เปลี่ยนภาษา

  

เสียงตามสาย กพก.

         ทุกวัน จันทร์,พุธ,ศุกร์

         เวลา 13.30-13.45 น.

Facebook กพก.

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top